Vyplávaj na desiaty ročník Navigamu

Plánuješ si skautský kalendár na rok 2022 a rád by si zažil medzinárodný rozmer vodného skautingu? Chcel by si navštíviť veľké podujatie? Má tvoje leto príliš málo dní na tábor, vzdelávacie podujatie a rodinnú dovolenku zároveň? Ak si odpovedal trikrát áno tak poď s nami na Navigamus 2022!

O čo ide?

Je celoštátne stretnutie vodných skautov z Českej republiky a zahraničia. Poslaním akcie je stretávanie sa, nadväzovanie nových kontaktov a priatelstiev s ďalšími skautmi. Priemerne sa účastní navigamusu okolo 1200-1500 vodných skautov a skautiek a koná sa raz za tri roky.

Základné informácie o Navigame

Dátum: 02. 06. – 05. 06. 2022 (tj. štvordňová akcia)
Miesto: vodná nádrž Matylda, Most, Česká republika
Cena: Účastník: 1.100 CZK; Servisný tím: 900 CZK (36 €, 600 CZK sa vráti po akcii)
Účastníci sa registrujú v patrolách v ktorej je jeden dospelý líder patroly a najmenej traja účastníci.
Web: https://navigamus.cz/
V prípade záujmu o registráciu kontaktujte kapitána HKVS pre zahraničie emailom na international@hkvs.sk.

Prečo sa zúčastniť?

Navigamus ponúka kvalitný tematický program napojený na silný príbeh spojený s vodnou tématikou. Je to jedna z najväčších akcií vodných skautiek a skautov, ktorá sa organizuje v našej blízkosti. Júnový termín akcie zaručuje, že sa ti nebude kryť s táborom, rodinnou dovolenkou alebo vzdelávacím kurzom.

Tematický program a predprogram

Predlohou tematického programu bude životný príbeh Augustína Heřmana (údajně 1621 – 1686) – českého prieskumníka, námorníka, obchodníka, kartografa a korzára, ktorý cez Holandsko odplával do severnej Ameriky. Počas svojho bohatého života Augustin zmapoval veľkú časť Ameriky. V roku 1649 si kupil loď La Grace a časť svojho života úspěšně napadal lodě v Karibiku. 

Predprogram
Predprogram bude zložený z niekoľkých úloh. Na plnenie úloh bude mať posádka vodných skautov vždy dostatok času. Prvým krokom je zvoliť si názov vašej patroly na akciu, ktorý budete uvádzať spoločne s názvom oddielu a prístavu pri každej splnenej úlohe a následne i vo vašej registrácii na akciu. Úlohy predprogramu budú hodnotené do bodovania na akcii podľa zaslaných materiálov, fotografií a videí budú zverejnené v rámci akcie. Všetko, čo počas predprogramu vytvoríte si nezabudnite vziať so sebou na Navigamus.