Nenechajte nás na suchu!

Pomôžte nám vytvárať dostupnú a modernú vzdelávaciu knižnicu pre deti a mládež!

Námorná akadémia vodných skautov je pevnou súčasťou Slovenského skautingu a napĺňa svedomito všetky vzdelávacie ciele. V mnohých témach sa snažíme byť v skautskej organizácii lídrami a nadstavovať trendy. Školenia a tréningy detí a mládeže sú však vo vodnoskautskej praxi finančne náročné. Pomôžte nám túto výzvu zvládnuť a podieľajte sa na vytvorení moderných a dostupných prostriedkov vzdelávania.
Našimi cieľmi sú:

  • kvalitné a bezpečné odovzdávanie vedomostí a skúseností deťom a mládeži, pri čo najmenšom finančnom zaťažení ich rodičov – predovšetkým v prípade rodín s nedostatočným sociálnym zázemím,
  • vytvorenie knižnice vzdelávacích e-bookov a príručiek z vlastnej publikačnej činnosti, ktoré budú dostupné všetkým účastníkom vzdelávania bez potrebných doplatkov (ideálne aj v tlačenej podobe),
  • vytvorenie knižnice vzdelávacích e-learningových videí, ktoré by umožnili realizovať časť nášho vzdelávania dištančne a zvýšili by dostupnosť našich on-line aktivít širokej skautskej verejnosti.

Vaša pomoc môže mať rôznu podobu. Finančnú alebo materiálnu. 

Finančná podpora:

Finančnú pomoc vieme zodpovedne zacieliť do najaktuálnejších projektov. Dáva nám možnosť využiť peniaze na správnom mieste a v správnom čase – prenájom, ubytovanie, výstroj, logistika, lektori, grafické práce, tlač a podobne. Aj preto si ju veľmi vážime. Prispieť môžete jednorázovo alebo sa môžete rozhodnúť pre pravidelný príspevok.

Materiálna podpora:

Pri realizácii kurzov využívame vodácku výstroj a pomôcky organizačných jednotiek Slovenského skautingu (t.j. skautské zbory a oblasti). Nie vždy však disponujeme dostatočným množstvom potrebnej výstroje, alebo si táto vyžaduje rozsiahlejšiu aktualizáciu. Neraz preto využívame aj komerčné požičovne vodáckeho materiálu, čo nám realizáciu kurzov predražuje (napriek ústretovosti majiteľov pri cenotvorbe). Podobnú skúsenosť máme aj pri zabezpečovaní ubytovania, stravovania a rôznych ďalších služieb. Ak by ste mali vedomosť ako nám materiálne pomôcť kontaktujte nás na vzdelavanie@hkvs.sk

Čo sa nám vďaka pomoci podarilo zrealizovať

V roku 2021 sme vďaka vašim darom vyzbierali 2000 Euro, ktoré sme použili na grafickú úpravu a tlač príručky s názvom Kormidelnícky kurz. Príručka je určená účastníkom nášho vzdelávania vo veku 14 +. Ocenili ju nielen vodní skauti, ale aj ďalšie zložky Slovenského skautingu. Vytlačili sme 100 kusov, z ktorých 30 sme poskytli do predaju v skautskom obchode a zvyšné kusy postupne darujeme našim školeným účastníkom, ktorých voláme kadeti. Ďalšiu časť peňazí sme použili na natočenie a zostrihanie ôsmych E-learnigových videí v štúdiu pod taktovkou profesionála. Dostupné sú registrovaným účastníkom našich kurzov na tejto webstránke.

Prehľad aktuálnych projektov Námornej akadémie:

Rok 2022 – ak sa nám podarí vyzbierať 3000 Euro, zrealizujeme:
  • Grafická úprava príručky Dôstojnícky kurz a jej tlač v náklade 200 kusov
  • Natočenie, postprodukcia a publikovanie ďalších 10 E-learningových videí
  • Dotlač príručky Kormidelnícky kurz v náklade 100 kusov
Rok 2023 – ak sa nám podarí vyzbierať 2000 Euro, zrealizujeme:
  • Grafická úprava príručky Kapitánska lesná škola a jej tlač v náklade 100 kusov
  • Natočenie, postprodukcia a publikovanie ďalších 10 E-learningových videí
Rok 2024 – ak sa nám podarí vyzbierať 1800 Euro, zrealizujeme:
  • Grafická úprava príručky Vodný skauting a jej tlač v náklade 200 kusov
  • Natočenie 5 inštruktážnych videí so zameraním na vodácke tréningové techniky
Cieľová suma na roky 2022 – 2024 je 6800 Euro. Tieto peniaze nám pomôžu sprofesionalizovať našu činnosť a vychovávať mladých vedúcich, ako aj dospelých činovníkov, schopných organizovať atraktívny, výchovný a bezpečný program vo vodnom prostredí.
 
Vopred ďakujeme za každý príspevok!