Hlavný Kapitanát Vodných Skautov

Poslanie HKVS

Hlavný kapitanát vodných skautov (HKVS) je stála rada Slovenského skautingu, zriadená Náčelníctvom s cieľom rozvíjať vodnoskautskú špecializáciu v prostredí Slovenského skautingu a zároveň je poradným orgánom Náčelníctva v oblasti vodnoskautskej špecializácie.
Členov HKVS dnes volí Zraz kapitánov a vodcov (K+V) vodnoskautských oddielov prevažne spomedzi vodnoskautských činovníkov. HKVS tak koordinuje činnosť zborov, oddielov a prístavov vodných skautov na národnej úrovni a zastupuje ich záujmy.

Základné ciele HKVS:
– spájať všetkých skautov, ktorí majú radi vodu, bez rozdielu farby rovnošaty,
– organizovať a zastrešovať pre všetkých vodychtivých skautov splavy, kurzy a zaujímavé akcie s vodáckou tematikou,
– prostredníctvom Námornej akadémie vodných skautov (NAVS) ponúkať všetkým skautom, roverom a vodcom plnohodnotné a platné vzdelávanie vo vodno-skautskom štýle (Kormidelnícky kurz, Dôstojnícky kurz, Kapitánska nadstavba k vodcovskej lesnej škole).

História HKVS

Vodný skauting na území dnešného Slovenska sa datuje až do roku 1913, kedy máme prvé zmienky o vodnoskautskej činnosti v Komárne. Slovenské vodnoskautské oddiely začali vznikať okolo roku 1922.
Niekedy v tomto období vznikol v Čechách Hlavní stan vodních skautů, ktorému sa podriadili aj VS oddiely na Slovensku. Nemáme síce o tom zatiaľ dôkaz, ale je pravdepodobné, že slovenskí VS mali svojho zastupujúceho “hlavného kapitána”. Takto to fungovalo v období prvej republiky.
Po obnove skautingu po druhej svetovej vojne započal pokus o vznik slovenského Hlavného kapitanátu na prvom skautskom sneme Slovenského Junáka, kde vystúpil vtedajší hlavný kapitán vodných skautov Tibor Stern. Tento návrh však nebol prijatý. Existoval však samostatný odbor vodný skauting na Slovensku so sídlom v Bratislave. Opona sa zavrela a skauting bol nástupom komunizmu zrušený.

Pri obnove v roku 1968 sa síce všetko obnovovalo, no informácie o hlavných kapitánoch, či kapitanáte na Slovensku sa vytratili/nezachovali. Vieme len o existencii VS oddielov na Slovensku (práca našich historikov však nekončí). Opäť sa po chvíli skauting zrušil a až v roku 1989 opäť vstáva z popola.
Do funkcie Hlavný kapitán na Slovensku bol menovaný brat Marián Kvasnica “Majorán” a postupne okolo seba vytvoril radu vodných skautov s názvom Hlavný kapitanát vodných skautov.
Existencia HKVS po roku 1993 už bola nevyhnutná, nakoľko došlo aj k reálnemu rozdeleniu Československa. Postupne sa rada rozšírila a odpútala od českého kapitanátu.
Dnešná podoba HKVS je stabilná a pripravená na nové výzvy a smerovanie Slovenského vodného skautingu.

Miroslav
Hrivňák

Green

Hlavný kapitán HKVS

Petra
Semjanová

.

Prístavná HKVS

Linda
Vigašová

.

Kapitánka pre program

Juraj
Lizák

Kocúr

Kapitán pre zahraničie

Jakub
Maškurica

Škorica

Dôstojník pre vzdelávanie

Martin
Škorupa

.

Dôstojník pre komunikáciu

Erik
Elek

EM

Dôstojník pre rozvoj

Kapitáni a Vodcovia Vodných Skautov

Poslanie K+V

poslanie

História K+V

história

Martin
Čajági

Maco

Kapitán 1. OVS Kontiki
11. zbor Biele Delfíny Bratislava

Linda
Vigašová

.

Kapitánka 1. SVV Žltá Ponorka
59. prístav Barbakan Banská Bystrica

Šimon
Kapusta

Jeleň

Vedúci 1. OVS Fleur de Lis
59. prístav Barbakan Banská Bystrica

Miroslav
Hrivňák

Green

Kapitán 2. OVS BMV
Kapitán 59. prístavu Barbakan Banská Bystrica

Karol
Seidl

.

Kapitán 93. prístavu Tortuga Trenčín

Michal
Petro

.

Vodca 1. ODS Drakkar
93. prístav Tortuga Trenčín

Juraj Marek
Meravý

.

Vodca 1. OVSaS Pila Campana
93. prístav Tortuga Trenčín

Matúš
Ivanič

Mama

Vodca 1. OVV
93. prístav Tortuga Trenčín

Ondrej
Odokienko

Trysko

Kapitán 8. OVS Senica
93. prístav Tortuga Trenčín