Napredovanie vodných skautov

Stupne napredovania pre vodných skautov a skautky pod názvom “Skautský chodník” sú totožné so všeobecným napredovaním. Avšak niektoré úlohy sú pozmenené alebo doplnené. Nášivky stupňov, ktoré si skaut plnil cez vodnoskautskú verziu, sú mierne odlíšené od všeobecných (viď obrázok). K trom oficiálnym príručkám skautského systému napredovania sa pripravuje štvrtá publikácia. Tá bude doplnkom pre vodných skautov, v ktorom budú uvedené konkrétne doplňujúce či náhradné úlohy a texty k vodnoskautskej verzii skautského napredovania.

trioo

Prvý skaut (11-12 rokov)

Po absolvovaní Nováčika začína vodný skaut pracovať na svojom raste vo všetkých oblastiach rozvoja osobnosti pomocou úloh a aktivít. Splnenie úloh hodnotí so svojím kormidelníkom, rodičom alebo sám.

Príručka Prvý skaut + VS príručka (v príprave)

Sem čoskoro pribudnú ďalšie podklady, vrátane úloh, potrebných pre napredovanie.

Neznáme cesty (12-13 rokov)

Druhý stupeň rozširuje oblasti rozvoja o nové témy, zvyšuje ich náročnosť a ponúka nové možnosti rastu pre mladých.

Príručka Neznáme cesty + VS príručka (v príprave)

Sem čoskoro pribudnú ďalšie podklady, vrátane úloh, potrebných pre napredovanie.

Posledný vrchol (13-14 rokov)

Zvládnutie tretieho stupňa znamená splnenie Skautského chodníka, pripravenosť prejsť k vekovej kategórii rangerov a plniť ich program.

Príručka Posledný vrchol + VS príručka (v príprave)

Sem čoskoro pribudnú ďalšie podklady, vrátane úloh, potrebných pre napredovanie.

Výzvy vodných skautov

Okrem nižšej ponuky výziev vodných skautov je v ponuke široká škála všeobecných skautských výzev pre rôzne skautské vekové kategórie. Nájdete ich TU.

Deň na vode


odkaz na SLSK

Pripravím si všetko potrebné a spoločne s ďalšími dvoma kamarátmi vyplávam na pramici alebo inom vhodnom plavidle na pádla/veslá. Preplávame trasu, ktorú nám stanovil kapitán (minimálne 15 km). Po dobu 24 hodín nevstúpime na breh. Plniť výzvu je možné najviac trikrát.

Pred plnením výzvy je potrebné preukázať nasledovné základné vedomosti a zručnosti:

 1. Zaplávam bez prestávky 100 m každým z dvoch plaveckých štýlov.
 2. Vyskúšam si velenie posádke pri simulovanej záchrane prevrhnutej, či potopenej lode (vrátane jej vyliatia).
 3. Pred akciou pripravím vybavenie a výstroj, vykonám kontrolu a po akcii i prípadnú údržbu.
 4. Predvediem, že viem kormidlovať.
 5. Splnenie kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Posledný vrchol.

V prípade, že sa potrebuješ utvrdiť vo svojich vodáckych zručnostiach pred plnením výzvy, môžeš vyskúšať ešte niektoré z nasledujúcich voliteľných úloh:

 1. Zorganizujem nakladanie a naviazanie lodí na prívesný vozík.
 2. Vysvetlím ostatným význam základných plavebných znakov i to, kto ich umiestňuje a kto sa o ne stará.
 3. Vyskúšam si velenie plavbe skupiny lodí. Po skončení zhodnotím priebeh s kapitánom a pokúsim sa poučiť z vlastných chýb.
 4. Zistím, aké zvukové signály sa používajú na vode.
 5. Naplánujem so svojou posádkou vodácku akciu alebo závod a následne ho zrealizujeme.
 6. So svojou posádkou zavediem alebo obnovím vodno-skautskú tradíciu, či rituál.
 7. Nájdem údaje o významnej historickej námornej udalosti a predstavím ju posádke alebo oddielu.
 8. Zistím, čo je to vodočet (hladinomer), a naučím sa z neho odčítať údaje.

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Pri plnenie tejto výzvy je z bezpečnostných dôvodov definovaný minimálny počet 3 ľudia na lodi. Pre lepšiu stabilitu na vode počas noci odporúčame použiť na výzvu stabilnejšie lode, prípadne mať zviazané dve kanojky dokopy. Je dôležité, aby boli skauti natoľko rozumní, aby sa v čase príchodu búrky z vody samostatne stiahli, poprípade aby mali s vedúcim dohodnutý signál, prostredníctvom ktorého ich dokáže stiahnuť späť na breh. Pokiaľ plavba prebieha na rieke, odporúčame vždy dospelý sprievod zodpovedného skautského činovníka (na samostatnom plavidle). Tento činovník nemôže posádku obsluhovať, vykonáva len bezpečnostný dozor. Náročnosť rieky by nemala presiahnuť stupeň WWI. Posádka musí mať počas plnenia výzva na sebe riadne upevnené plávacie vesty, hádzačku a lekárničku. Nezabudni, že obzvlášť na vode platí heslo – nepreceňuj svoje sily!

Výzvu „24 hodín na vode“ vydal Junák-Český skaut v rámci svojej programovej ponuky a vodní skauti Slovenského skautingu ju skoro okamžite zaradili do svojej „programovej“ ponuky ako zahraničnú výzvu. Dôvod je jej veľmi dobré spracovanie a naviazanie na program vodných skautov. V auguste 2018 sme požiadali oficiálne české Hlavní kapitanát vodních skautů o možnosť prevziať túto výzvu do oficiálnej programovej ponuky SLSK. České HKVS situáciu preverilo a povolilo prevzatie a použitie tejto výzvy. Výzva bola zaradená s miernymi úpravami do oficiálnej ponuky v lete 2020, vďaka úsiliu členov slovenského HKVS.

Deň pod plachtami


odkaz na SLSK

Pripravím si všetko potrebné a spoločne s ďalšími dvoma kamarátmi vyplávam pod plachtami. Po dobu 24 hodín nevstúpime na breh. Plniť výzvu je možné najviac trikrát.

Pred plnením výzvy je potrebné preukázať nasledovné základné vedomosti a zručnosti:

 1. Zaplávam bez prestávky 100 m každým z dvoch plaveckých štýlov.
 2. Vyskúšam si velenie posádke pri simulovanej záchrane prevrhnutej, či potopenej lode (vrátane jej vyliatia).
 3. Pred akciou pripravím vybavenie a výstroj, vykonám kontrolu a po akcii i prípadnú údržbu.
 4. Vyskúšam si plachtenie na trojuholníková trať s karuselom, alebo inom závodnom tvare vyznačeným bójami.
 5. Splnenie kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Posledný vrchol.

V prípade, že sa potrebuješ utvrdiť vo svojich vodáckych zručnostiach pred plnením výzvy, môžeš vyskúšať ešte niektoré z nasledujúcich voliteľných úloh:

 1. Zorganizujem nakladanie a naviazanie lodí na prívesný vozík.
 2. Vysvetlím ostatným význam základných plavebných znakov i to, kto ich umiestňuje a kto sa o ne stará.
 3. Vyskúšam si velenie plavbe skupiny lodí. Po skončení zhodnotím priebeh s kapitánom a pokúsim sa poučiť z vlastných chýb.
 4. Zistím, čo je semafor a vlajková abeceda, s posádkou si vyskúšame ich používanie.
 5. Naplánujem so svojou posádkou vodácku akciu alebo závod a následne ho zrealizujeme.
 6. So svojou posádkou zavediem alebo obnovím vodno-skautskú tradíciu, či rituál.
 7. Nájdem údaje o významnej historickej námornej udalosti a predstavím ju posádke alebo oddielu.
 8. Zistím, čo je to vodočet (hladinomer), a naučím sa z neho odčítať údaje.

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Pri plnenie tejto výzvy je z bezpečnostných dôvodov definovaný minimálny počet 3 ľudia na lodi. Je dôležité, aby boli skauti natoľko rozumní, aby sa v čase príchodu búrky z vody stiahli, poprípade aby mali s vedúcim dohodnutý signál, prostredníctvom ktorého ich stiahne späť na breh. Odporúčame, aby aspoň jedna z troch prítomných osôb mala dostatočné skúsenosti s plachtením (napríklad rover). Posádka musí mať na sebe riadne upevnené záchranné alebo plávacie vesty a lekárničku. Nezabudni, že obvzlášť na vode platí heslo – nepreceňuj svoje sily!

Výzvu Deň pod plachtami vydal Junák-Český skaut v rámci svojej programovej ponuky a vodní skauti Slovenského skautingu ju skoro okamžite zaradili do svojej „programovej“ ponuky ako zahraničnú výzvu. Dôvod je jej veľmi dobré spracovanie a naviazanie na program vodných skautov. V auguste 2018 sme požiadali oficiálne české Hlavní kapitanát vodních skautů o možnosť prevziať túto výzvu do oficiálnej programovej ponuky SLSK. České HKVS situáciu preverilo a povolilo prevzatie a použitie tejto výzvy. Výzva bola zaradená s miernymi úpravami do oficiálnej ponuky v lete 2020, vďaka úsiliu členov slovenského HKVS.

Noc na lodi

V mesačnom svite vĺn
odkaz na SLSK

Strávim celú noc od západu do východu slnka na plávajúcej pramici, prípadnej inej vhodnej lodi na otvorenej palube. 

Pred plnením výzvy som preukázal určené základné vedomosti a zručnosti:

 1. Dokážem skočiť do vody, vynoriť sa a udržať sa na mieste s hlavou nad hladinou po dobu aspoň jednej minúty.
 2. Pri simulovanom prevrhnutí plavidla dokážem, že viem v tejto krízovej situácii správne reagovať.
 3. Nalodím sa do plavidla z vody na mieste, kde nedočiahnem na dno.
 4. Počas celodennej plavby skupiny lodí na vode sa budem riadiť povelmi, signálmi a zásadami plavby, ktoré používa môj oddiel alebo organizátor plavby.
 5. Splnenie minimálne I. stupňa napredovania vodných skautov alebo kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Prvý skaut.

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Splav pereje

Skroť divokú vodu!
odkaz na SLSK

Preplávam pereje WWII vo veste a s helmou. 

Pred plnením výzvy som preukázal určené základné vedomosti a zručnosti:

 1. Dokážem skočiť do vody, vynoriť sa a udržať sa na mieste s hlavou nad hladinou po dobu aspoň jednej minúty.
 2. Pri simulovanom prevrhnutí plavidla dokážem, že viem v tejto krízovej situácii správne reagovať.
 3. Nalodím sa do plavidla z vody na mieste, kde nedočiahnem na dno.
 4. Počas celodennej plavby skupiny lodí na vode sa budem riadiť povelmi, signálmi a zásadami plavby, ktoré používa môj oddiel alebo organizátor plavby.
 5. Splnenie minimálne I. stupňa napredovania vodných skautov alebo kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Prvý skaut.

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Vietor do plachiet


odkaz na SLSK

Doplachtím k prvej bóji a tam si zaviažem oči. Poslepiačky vyplávam k druhej bóji, ktorá je vzdialená približne 300 m od prvej priamo proti vetru. Pomocník na palube mi oznámi, keď budem v cieli, na úrovni druhej bóje. Plniť výzvu je možné najviac trikrát.

Pred plnením výzvy je potrebné preukázať nasledovné základné vedomosti a zručnosti:

 1. Zistím, ako sa robí tzv. skok do neznámej vody a skok si vyskúšam.
 2. Počas viacdňovej výpravy na vode s posádkou (družinou), či oddielom, si budem správne plniť všetky vodácke povinnosti a dodržiavať bezpečnostné pravidlá.
 3. Pri simulovanom prevrhnutí plavidla dokážem, že viem v tejto krízovej situácii správne reagovať.
 4. Nalodím sa do plavidla z vody na mieste, kde nedočiahnem na dno.
 5. Vyskúšam si pozícii kormidelníka plachtenie proti vetru. Niekoľkokrát si vyskúšam obrat po vetre a proti vetru.
 6. Splnenie kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Neznáme cesty.

V prípade, že sa potrebuješ utvrdiť vo svojich vodáckych zručnostiach pred plnením výzvy, môžeš vyskúšať ešte niektoré z nasledujúcich voliteľných úloh:

 1. Vyberiem si jeden plavecký štýl, ktorý mi doteraz dobre nejde a budem ho vylepšovať.
 2. Vylovím drobný predmet z hĺbky, akú mi určí kapitán/vodca (odporúčanie: 2 m).
 3. Poznám pravidlá križovania plavidiel a viem ich použiť v praxi.
 4. S posádkou/družinou, či oddielom sa zúčastním národnej alebo zahraničnej vodno-skautskej akcie (AQUA, aquAeris, Navigamus, SKARE, Přes tři jezy a pod.).
 5. Zbalím si všetky potrebné veci na výpravu na vode do lodného vaku alebo barelu.
 6. Splním úlohu, ktorá mi bola zadané v Morseovej abecede.
 7. Zoznámim svoju posádku/družinu s príbehom z histórie slovenského, prípadne československého vodného skautingu.
 8. Zúčastním sa akcie zameranej na zlepšenie čistoty studničky, rieky, jazera, či ich priľahlých brehov.

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Pri tejto výzve je potrebné dobre zvážiť, či ju bude adept plniť len s hlavnou plachtou, bez vytiahnutej kosatky, prípadne či bude ovládať aj kosatku. Nemusí doplachtiť priamo k bóji, ta slúži len ako značenie vzdialenosti – línie, na ktorú ma adept doplachtiť. Doporučuje sa prítomnosť zodpovedného dospelého činovníka s vedomosťami z vodnej záchrany pri plachtení (z dôvodu možného prevrhnutia plavidla, zamotania adepta do lán, prípadne stretu s inými plavidlami alebo brehom). Ten, kto si plní výzvu by mal mať naplavených dostatok hodín v pozícii kormidelníka na plachetnici. Posádka musí mať na sebe riadne upevnené záchranné alebo plávacie vesty. Nezabudni, že obzvlášť na vode platí heslo – nepreceňuj svoje sily!

Výzvu Vietor do plachiet vydal Junák-Český skaut v rámci svojej programovej ponuky a vodní skauti Slovenského skautingu ju skoro okamžite zaradili do svojej „programovej“ ponuky ako zahraničnú výzvu. Dôvod je jej veľmi dobré spracovanie a naviazanie na program vodných skautov. V auguste 2018 sme požiadali oficiálne české Hlavní kapitanát vodních skautů o možnosť prevziať túto výzvu do oficiálnej programovej ponuky SLSK. České HKVS situáciu preverilo a povolilo prevzatie a použitie tejto výzvy. Výzva bola zaradená s miernymi úpravami do oficiálnej ponuky v lete 2020, vďaka úsiliu členov slovenského HKVS.

Zlaňovanie do lode

Vo vzduchu a na vode!
odkaz na SLSK

Spustím sa pomocou lana z výšky aspoň 5 metrov (napríklad z mosta) do lode plávajúcej na vode. 

Pred plnením výzvy som preukázal určené základné vedomosti a zručnosti.

 1. Zistím, ako sa robí tzv. skok do neznámej vody a skok si vyskúšam.
 2. Počas viacdňovej výpravy na vode s posádkou (družinou), či oddielom, si budem správne plniť všetky vodácke povinnosti a dodržiavať bezpečnostné pravidlá.
 3. Pri simulovanom prevrhnutí plavidla dokážem, že viem v tejto krízovej situácii správne reagovať.
 4. Nalodím sa do plavidla z vody na mieste, kde nedočiahnem na dno.
 5. Počas plavby sa budem snažiť správne čítať vodu a odhadovať tak najvhodnejšiu cestu.
 6. Splnenie minimálne II. stupňa napredovania vodných skautov alebo kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Neznáme cesty.

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

 • ty;
 • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina);
 • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

Medvedí skaut

Vytrvalí a aktívni vodní skauti a skautky môžu na záver Skautského chodníka získať ocenenie Medvedí skaut. Ocenenie patrí tomu, kto prešiel všetkými stupňami chodníka a splnil aj niečo navyše. Ocenenie je dôkazom, že jeho držiteľ dokáže dosiahnuť i náročnejšie ciele.

Skauti a skautky musia do svojich 16. narodenín  (to je deň, kedy dovŕšiš 16 rokov) splniť nasledujúce podmienky:

Certifikát Medvedieho skauta si môžeš stiahnuť TU.

Po splnení všetkých podmienok smieš nosiť nášivku Medvedieho skauta našitú na pravom vrecku svojej skautskej košele.

Návrat hore