Obnovenie skautskej činnosti od 12.5.2021

Príroda sa už dávno prebudila a my, vodní skauti, sme s túžbou v srdci očakávali ten slávnostný moment, keď sa situácia na Slovensku stabilizuje natoľko, aby sme mohli začať so skautskou prezenčnou činnosťou.

A JE TO TU!!!

Dňom 12.5.2021 sa uvoľňujú covidové opatrenia a my sa môžeme opäť, síce s istými obmedzeniami, stretávať.

Hlavný kapitanát vodných skautov povzbudzuje všetky posádky, vodácke oddiely a prístavy, aby svoju činnosť v prírode postupne rozbehli a naplnili tak to prirodzené pre nás skautov – pobyt v prírode a rozvoj v kruhu posádok.

Keďže však platia aj naďalej isté obmedzenia, je nevyhnutné naštudovať si ich a riadiť sa nimi. Ako skauti sa zaväzujeme riadiť aj platnými predpismi a tak buďme pripravení, zodpovední a príkladní.

Viac o opatreniach sa dočítate v tomto článku na stránke Slovenského skautingu: Skautská prezenčná činnosť obnovená od 12. mája.

Všetkým dobrý vietor do plachiet a veľa úspešných akcií v roku 2021!