Nenechajte nás na suchu!

Pomôžte nám vytvárať dostupnú vzdelávaciu platformu pre deti a mládež!

Námorná akadémia vodných skautov je pevnou súčasťou Slovenského skautingu a napĺňa svedomito všetky vzdelávacie ciele. V mnohých témach sa snažíme byť v skautskej organizácii lídrami a nadstavovať trendy. Školenia a tréningy detí a mládeže sú však vo vodnoskautskej praxi finančne náročné. Pomôžte nám túto výzvu zvládnuť a podieľajte sa na vytvorení moderných a dostupných prostriedkov vzdelávania.
Našimi cieľmi sú:

  • kvalitné a bezpečné odovzdávanie vedomostí a skúseností deťom a mládeži, pri čo najmenšom finančnom zaťažení ich rodičov – predovšetkým v prípade rodín s nedostatočným sociálnym zázemím,
  • vytvorenie knižnice vzdelávacích e-bookov a príručiek z vlastnej publikačnej činnosti, ktoré budú dostupné všetkým účastníkom vzdelávania bez potrebných doplatkov (ideálne v tlačenej podobe), 
  • vytvorenie knižnice vzdelávacích e-learningových videí, ktoré by umožnili realizovať časť nášho vzdelávania dištančne a zvýšili by dostupnosť našich on-line aktivít širokej skautskej verejnosti. 

Vaša pomoc môže mať rôznu podobu. Finančnú alebo materiálnu. 

Finančná podpora:

Finančnú pomoc vieme zodpovedne zacieliť do najaktuálnejších projektov. Dáva nám možnosť využiť peniaze na správnom mieste a v správnom čase – prenájom, ubytovanie, výstroj, logistika, lektori, grafické práce, tlač a podobne. Aj preto si ju veľmi vážime. Prispieť môžete jednorázovo alebo sa môžete rozhodnúť pre pravidelný príspevok. 

Materiálna podpora:

Pri realizácii kurzov využívame vodácku výstroj a pomôcky organizačných jednotiek Slovenského skautingu (t.j. skautské zbory a oblasti). Nie vždy však disponujeme dostatočným množstvom potrebnej výstroje, alebo si táto vyžaduje rozsiahlejšiu aktualizáciu. Neraz preto využívame aj komerčné požičovne vodáckeho materiálu, čo nám realizáciu kurzov predražuje (napriek ústretovosti majiteľov pri cenotvorbe). Podobnú skúsenosť máme aj pri zabezpečovaní ubytovania, stravovania a rôznych ďalších služieb. Ak by ste mali vedomosť ako nám materiálne pomôcť kontaktujte nás na vzdelavanie@hkvs.sk

Prehľad aktuálnych projektov Námornej akadémie:

Pre rok 2021:

  • do konca augusta 2021: editorské a grafické dokončenie 3 vzdelávacích príručiek a ich tlač v náklade cca 150 – 300 ks (t.j. 50 – 100 ks z každej z nich),
  • do konca augusta 2021: vytvorenie aspoň 7 e-learningových videí a ich publikovanie na pripravovanej webovej stránke,
  • do konca augusta 2021: dokončenie a spustenie novej webovej stránky vodných skautov,
  • august – november 2021: organizácia dvoch paralelných kurzov (rozdelené na letnú časť a dva víkendy) pre cieľovú skupinu mladých ľudí vo veku 14+ a 15+ (absolventi budú zaškolení v bezpečnej práci s deťmi pre program vo vodnom prostredí a pre prácu v základných kolektívoch detí v Slovenskom skautingu).

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sú dotácie z Ministerstva školstva výrazne krátené. Preto nám vznikla potreba dofinancovať náš rozpočet sumou 2500 Euro. Túto sumu potrebujeme získať do konca júla 2021. V prípade ak sa rozhodnete prispieť, tak vedzte, že:

  • Za 800 Euro dokážeme vyplatiť grafika, ktorý pracuje na vizuáli našich e-bookov.
  • Za ďalších 1000 Euro budeme môcť e-booky vytlačiť ako plnohodnotné príručky a ponúknuť ich našim frekventantom zadarmo (predovšetkým tým, ktorí sú zo sociálne slabšieho prostredia a nemajú napr. dobrý prístup na internet).
  • Za ďalších 700 Euro budeme môcť v štúdiu pod taktovkou profesionála natočiť a zostrihať e-learningové videá a tieto sprístupniť na našej webovej stránke. 

Vopred ďakujeme za každý jeden príspevok!