Napredovanie rangerov

Po prejdení Skautského chodníka sa otvára Rangerský horizont. Tento programový stupeň napredovania je určený pre rangerskú vekovú kategóriu (15-18 rokov). Oproti Skautskému chodníku majú rangeri a rangerky omnoho väčšiu voľnosť vo výbere úloh a cieľov. Program je nastavený tak, že ho môžu plnohodnotne plniť rangerské posádky, ale aj dvojice či jednotlivci.

Rangerský horizont sa skladá z troch častí.

V Rangerskom horizonte čakajú na mladých rangerov a rangerky dva stupne Osobného rastu, dva stupne Expedícií a jeden Projekt.

Rangerský horizont je kompatibilný s Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (DofE). Znamená to, že aktivity z Rangerského horizontu si môžu naši členovia započítať aj do programu DofE.

Osobný rast

Rozvoj osobnosti u rangerov je zložený z dvoch stupňov osobného rastu a zahŕňa pestrú škálu tém, dôležitých práve pre toto životné obdobie. V súlade s rangerským heslom „Veď príkladom!“ je dôraz často kladený aj na postupné odovzdávanie skúseností a zručností mladším.

  • osobný rast I.
  • osobný rast II.

Expedícia

Viacdňová výprava do prírody a jej skúmanie je pre rangerov skvelou možnosťou, ako utužiť vzťahy v patrole, prevziať časť zodpovednosti za úspech a zažiť reálne dobrodružstvo. Rangeri majú expedíciu po konzultácii s oddielovým vodcom naplánovať, uskutočniť a vyhodnotiť.

  • pešia expedícia
  • cyklistická expedícia
  • splav
  • vysokohorská
  • mestská
  • zahraničná

Projekt

Ranger na ceste stať sa roverom si v rámci projektu vyskúša rozmer služby a dlhodobej práce a taktiež zlepší svoje organizačné schopnosti. Projekt je možné realizovať v troch oblastiach: skauting, príroda alebo verejnosť/komunita.

  • člen tímu
  • koordinátor tímu

Príručka Rangerský horizont

Pre napredovanie je nevyhnutné používať skautskú príručku Rangerský horizont, ktorá je veľmi prehľadná a praktická. Každému rangerovi, či rangerke poslúži počas celého obdobia napredovania a investovanie do kúpy sa oplatí. V skautskej domácej knižnici táto kniha nesmie chýbať. 

Návrat hore