príručka dôstojnícky kurz

Nová príručka na ceste!

Po úspešnom roku 2021, v ktorom vodnoskautská komunita vydala dve publikácie (viac v článku Nové publikácie vodných skautov) sa môžu členovia Slovenského skautingu tešiť na ďalšiu knižku z produkcie Námornej akadémie vodných skautov (NAVS). Je ňou príručka Dôstojnícky kurz určená všetkým budúcim lídrom a dôstojníkom. Čitatelia v nej nájdu spracované všetky témy Líderskej rangerskej školy a niekoľko nadstavbových vodnoskautských tém (určených predovšetkým pre účastníkov vodnoskautského Dôstojníckeho kurzu). Príručka bude preto vhodná v rovnakej miere pre peších aj vodných skautov, pre každého kto sa bude pripravovať na lídersku alebo aj dôstojnícku skúšku.

“Publikácia bude vhodná pre všetkých skautov bez ohľadu na príslušnosť k vodnoskautskému oddielu. To znamená, že je určená rovnako peším (“suchozemským”) skautom aj vodným.”

Okrem “predpísaných” kapitol v príručke nájdete predstavenie netradičnejších problematík (predovšetkým rozšírená kapitola psychologického minima). Tie síce nie sú predmetom líderskej skúšky, ale tím autorov ich považuje za užitočné. Reflektujú totiž svet detí v dnešnej dobe, ako aj záťaž a nároky na vykonávanie funkcie zástupcu vodcu (či vodnoskautského kapitána). Účastníci kurzov NAVS ich preberanie pozitívne reflektovali, preto sme sa rozhodli zaradiť ich aj do tlačenej verzie príručky Dôstojnícky kurz. Na tomto mieste vám odhalíme aspoň plánovaný obsah publikácie:

 • Plavba na juh (služba): Líder a vedenie oddielu
  • Osobnosť lídra a dôstojníka
  • Komunikácia v praxi lídra a dôstojníka
  • Skautské PR a informačné zdroje
  • Fungovanie v tíme
  • Prevencia vyhorenia v oddiele
  • Budovanie oddielovej identity
  • Oddielová administratíva a financie
  • Vedenie vodnoskautského oddielu
 • Plavba na sever (vedomosti): Prístup k deťom 
  • Deti a ich vzťahy
  • Vývinová psychológia
  • Deti so špeciálnymi potrebami
  • Deti v náročnej životnej situácii
  • Tvorba pravidiel a motivácia
  • Riešenie výchovných problémov
  • Prevencia šikanovania
  • Riziká doby
 • Plavba na západ (špecializácia): Svet skautingu
  • Piliere skautingu
  • Medzinárodný rozmer skautingu
  • Duchovno v skautingu
  • Rovnošata a vystupovanie skauta
  • Skautská výchovná metóda
  • Skautský výchovný program
  • Skautský vzdelávací systém
  • Globálne vzdelávanie
  • Organizačná štruktúra a základné dokumenty Slovenského skautingu
 • Plavba na východ (remeslo): Ako pripraviť dobrodružstvo
  • Určovanie cieľov a ich vyhodnotenie
  • Základy dramaturgie programu
  • Oddielové akcie
  • Celoročná činnosť oddielu
  • Hodnotenie a reflexia
  • Spätná väzba
  • Trestnoprávna zodpovednosť
  • Lesný zákon a ochrana prírody
  • Bezpečnosť a hygiena
  • Krízové situácie

V súčasnosti dokončujeme revíziu príručky a čoskoro bude prebiehať jej pripomienkovanie Radou pre vzdelávanie. V lete a na jeseň bude realizované grafické spracovanie a zalamovanie textov. Koncom tohto roku bude možné zakúpiť si výsledný produkt v Scoutshope. O vydaní príručky budeme skautskú verejnosť včas informovať.