Triton 2024

Rok uteká nám vodným skautom ako voda. Sotva sa naša plavba na kurze TRITON 2023 končí a už otvárame prihlasovanie pre ročník 2024!

Čo je Triton?

TRITON je vodnoskautrský trojkurz, ktorý je určený všetkým skautom bez výnimky. Príslušnosť k vodnoskautskému oddielu nie je podmienkou k prijatiu na kurzy Námornej akadémie vodných skautov.
Záujemcovia o absolvovanie Kormidelníckeho a Dôstojníckeho kurzu súčasne absolvujú plnohodnotný Radcovský kurz, resp. Líderskú rangerskú školu. Uchádzači o kapitánsku hodnosť, ktorý chcú absolvovať Kapitánsku lesnú školu, musia mať pred nástupom na KLŠ udelenú hodnosť vodca.

Termíny kurzov

 • Kapitánska lesná škola (viac informácií nájdeš tu)
  • Nalodenie: 21. – 24. 03. 2024
  • Dril: 06. – 09. 06. 2024
  • Plavba: 13. 08. – 18. 08. 2024
  • Vylodenie: 11. – 13. 10. 2024
 • Dôstojnícky kurz / Líderská rangerská škola (viac informácií nájdeš tu)
  • Nalodenie: 21. – 24. 03. 2024
  • Dril: 06. – 09. 06. 2024
  • Plavba: 13. 08. – 18. 08. 2024
  • Vylodenie: 11. – 13. 10. 2024
 • Kormidelnícky kurz / Radcovský kurz (viac informácií nájdeš tu)
  • Nalodenie: 21. – 24. 03. 2024
  • PLAVBA: 13.8. – 18.8.2024
  • VYLODENIE: 11. – 13.10.2024

Univerzálna prihláška pre všetky tri kurzy sa ti otvorí po kliknutí na tento odkaz. Prihlasovanie bude ukončené o polnoci dňa 31. januára 2024.
Po prihlásení ti najneskôr koncom februára 2024 príde do e-mailovej schránky rozhodnutie o prijatí na kurz.