Triton 2024

Rok uteká nám vodným skautom ako voda. Sotva sa naša plavba na kurze TRITON 2023 končí a už otvárame prihlasovanie pre ročník 2024!

Čo je Triton?

TRITON je vodnoskautrský trojkurz, ktorý je určený všetkým skautom bez výnimky. Príslušnosť k vodnoskautskému oddielu nie je podmienkou k prijatiu na kurzy Námornej akadémie vodných skautov.
Záujemcovia o absolvovanie Kormidelníckeho a Dôstojníckeho kurzu súčasne absolvujú plnohodnotný Radcovský kurz, resp. Líderskú rangerskú školu. Uchádzači o kapitánsku hodnosť, ktorý chcú absolvovať Kapitánsku lesnú školu, musia mať pred nástupom na KLŠ udelenú hodnosť vodca.

Termíny kurzov

DÁTUMY21. – 24. 03. 202406. – 09. 06. 202413. – 18. 08. 202411. – 13. 10. 2024Info
Kapitánska lesná škola✔️✔️✔️✔️tu
Dôstojnícky kurz✔️✔️✔️✔️tu
Kormidelnícky kurz✔️✔️✔️tu

Univerzálna prihláška pre všetky tri kurzy sa ti otvorí po kliknutí na tento odkaz.

Prihlasovanie bude ukončené o polnoci dňa 31. januára 2024.
Po prihlásení ti najneskôr koncom februára 2024 príde do e-mailovej schránky rozhodnutie o prijatí na kurz.