Kapitán NAVS – Koncept menom Triton

Ahojte všetci,

v tomto článku by som chcel komplexne predstaviť formát nášho kurzu Triton, ktorý prvýkrát úspešne prebehol v roku 2023. Chcel by som zodpovedať niekoľko otázok a možno rozprúdiť diskusiu ohľadne tohto formátu.

Zároveň by som chcel týmto článkom informovať skautskú verejnosť čo je Triton a prečo je to dobrý nápad.

– Jakub Maškurica – Škorica

Čo je to Triton?

Triton, ako taký, je vodnoskautský kurz, ktorý sa skladá z troch rôznych kurzov, ktoré v minulosti vzdelávala Námorná akadémia vodných skautov oddelene. Ide o:

  • Kormidelnícky kurz (KK) – radcovský kurz obohatený o vodnoskautské kompetencie
  • Dôstojnícky kurz (DK) – líderská rangerská škola, obohatená o vodnoskautské kompetencie
  • Kapitánsku lesnú školu (KLŠ) – vodnoskautská nadstavba pre všetkých, ktorí chcú robiť program s aspektom vody bezpečne a trochu „profesionálnejšie“, hlavne z hľadiska bezpečnosti a metodiky.

Je to teda kurz, ktorý prebieha počas roka. Počas jednotlivých víkendov (a letnej časti) prebiehajú súbežne rôzne etapy troch spomenutých kurzov, vďaka čomu sme schopní efektívne vzdelávať a menej zaťažovať našich lektorov, trénerov, programový tím a zázemie. Zároveň sme tak dosiahli to, že sme ako vodní skauti schopní vzdelávať všetky tri úrovne v jednom roku, narozdiel od prechádzajúcich trojročných cyklov, ktoré neboli úplne optimálne ako pre vodnoskautských oddiely, tak aj naše know-how, ktoré sa rýchlo strácalo.

Ako vznikol Triton?

Existuje veľa spôsobov ako popísať vzniknutie tohoto kombinovaného kurzu. Ale najjednoduchšie je povedať, že sme to proste opajcovali. Na férovku, bez kompromisu, sme to proste zobrali z Junáka a začali sme s adaptáciou na Slovenské podmienky. 

Keďže aj Marcus (Marek Pleško) aj Ja (Škorica – Jakub Maškurica) sme absolvovali naše inštruktorské vzdelávanie v českom Junáku, na kurze Stříbrná Řeka (www.stribrnareka.cz), tak sme boli ovplyvnení systémom, akým sa na Rieke vzdeláva a to je presne takto: Zoberú sa lídri, vodcovia a inštruktori, dá sa to dokopy a využíva sa potenciál všetkých premenných pokope. Čo je rozdiel na Rieke je to, že inštruktori sú priamo na jeden beh (ten svoj) integrovaní do tímu, chodia na všetky porady a riešia všetky problémy. Väčšinou teda počúvajú a keď tak sa vyjadria, ale asi získavate predstavu, že je veľmi silne využitý prvok učenia sa činnosťou.

Prečo vznikol Triton? 

Odpoveď je jednoduchá, bola taká potreba vodnoskautských oddielov. Nič viac nič menej. Oddiely vodných skautov proste potrebovali mať priestor posielať svojich ľudí na rôzne stupne vzdelávania, kde získajú aj vodácke zručnosti aj skautské vzdelanie. Pre nás je spojenie týchto troch kurzov dokopy, len využívaním našich „výrobných kapacít“ na maximum. Jednoducho, keď už niekam ťaháme celý náš, v tomto čase 24 členný, tím, tak chceme z toho vyžmýkať maximum. No a toto je pre nás maximum.

Ako funguje Triton?

Máme štyri tímy. Lektorský tím, ktorý zabezpečuje vzdelávanie skautský a vodnoskautských tém, trénerský tím, ktorý zabezpečuje tréning na vode (plaváreň, na tečúcej vode, nácvik vodnej záchrany na tečúcej vode a nácvik na stojatej vode), programový tím, ktorý rieši formačné a programové časti nášho kurzu a zázemie, ktoré zabezpečuje MTZ a všetko potrebné, aby ostatné tímy fungovali hladko.

Kormidelnícky a dôstojnícky kurz spolu neprichádzajú do kontaktu, mimo voľného času a mála spoločných aktivít. Ich vzdelávanie prebieha oddelene a toto chceme aj zachovať. Kde však dochádza k prieniku je pri KLŠ, kde potrebujeme aby kapitáni mali skúsenosti a skúsili si inštruovať kadetov na kurze, aby to vedeli robiť aj v praxi a kde lepšie to skúsiť, ako v kontrolovanom prostredí, s podporou ľudí, ktorí to majú už od trénované niekoľko krát. Z toho teda vyplýva, že kapitánov angažujeme do procesu trénovania účastníkov KK a DK. Pripravujú s trénermi tréningy, trénujú a sami prejdú náročnou prípravou, aby boli schopní čo najlepšie trénovať mladších účastníkov.

Zároveň sme však prebrali niektoré pravidlá, ktoré definoval k multi-level vzdelávaniu český Junák a definuje ich vo svojom „řáde pro vzdelávaní činovnic a činovníku“. Jedným takýmto pravidlom je napríklad to, že každý kurz, ktorý je vzdelávaný musí interne v tíme garantovať jeden inštruktor alebo vodca. Podobne ako aj celý kurz. Čiže máme jedného garanta kurzu Triton a troch vnútorných garantov jednotlivých kurzov KK, DK, KLŠ.

Tiež tým, že je náš tím relatívne veľký, tak sme vnútorne silne štruktúrovaní, aj keď ani u nás nie je nič nové, keď niektorí z nás sedia na viacerých stoličkách. Pracujeme však na tom, aby to tak bolo v čo možno najmenšej miere.

Ďakujem za dočítanie a ak máte otázky, píšte ich na: jakub.maskurica@gmail.com