Bolo zvolené nové obsadenie funkcií HKVS

Zraz kapitánov a vodcov oddielov vodných skautov nadviazal na úspešný XVIII. Snem Slovenského skautingu. Uskutočnil sa 17. októbra 2020 a to prostredníctvom online videokonferencie. Stretli sa na ňom zástupcovia vodnoskautských prístavov, zborov a oddielov z celého Slovenska a zvolili si nové obsadenie kapitánskych a dôstojníckych funkcií Hlavného kapitanátu vodných skautov (ďalej HKVS). HKVS je rada […]

Bolo zvolené nové obsadenie funkcií HKVS Read More »