Za bratom Mariánom Kvasnicom – Majoránom

Včera popludní nás zastihla smutná správa, že nás navždy opustil náš skautský brat, dobrý
kamarát Marián Kvasnica – Majorán

Za bratom Mariánom Kvasnicom – Majoránom Read More »